Find the services we provide...

Please check the relevant category, according to requirement. If you unable to find the information you searched, Please contact us.

Contact Us

News & Events

09
Apr2019
சட்டவிரோத மதுபானம் சுற்றிவளைப்பு

சட்டவிரோத மதுபானம் சுற்றிவளைப்பு

இடம்: கிரான் கிழக்கு காலம் :09.00am நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்-...

21
Feb2019
போதைப்பொருள் தடுப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்-2019

போதைப்பொருள் தடுப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்-2019

போதைப்பொருள் தடுப்பு 21.02.2019ம் திகதி காலை 9.30ம மட்டக்களப்பு...

05
Feb2019
டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத்திட்டம் -2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத்திட்டம் -2019

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத்திட்டம் -2019 31.01.2019 திகதி; காலை...

28
Jan2019
கோறளைப்பற்று தெற்கு பிரதேச செயலக பொங்கல் விழா - 2019

கோறளைப்பற்று தெற்கு பிரதேச செயலக பொங்கல் விழா - 2019

 கோறளைப்பற்று தெற்கு பிரதேச செயலக பொங்கல் விழா -...

31
Dec2018
நிவாரணப்பொருட்களை சேகரிக்கும் பணி

நிவாரணப்பொருட்களை சேகரிக்கும் பணி

நிவாரணப்பொருட்களை சேகரிக்கும் பணி  வடமாகாணத்தில் தற்போது ஏற்பட்ட வெள்ள...

28
Dec2018
தேசிய பாதுகாப்பு தின நினைவேந்தல் - 26.12.2018

தேசிய பாதுகாப்பு தின நினைவேந்தல் - 26.12.2018

தேசிய பாதுகாப்பு தின நினைவேந்தல் - 26.12.2018 பிரதேச...

Scroll To Top