Name of GN Division & No.  Development Officer Name Telephone Number
Murakoddanchenai 199 Mr.Raveendran DO Mr.Nagaraja Ravindran +94 771714524
Devapuram 199A Mrs.Arulchelvi DO Mrs. Arulchelvi Jeyanathan +94 756927927
Santhively 200 Mrs.Sivaranjini DO Mrs. Kanthaiya Sivaranjini +94 771578760
Palayadithona 200B Mr. Kulanthaivel Uthayakumar +94 776184808
Korakalimadu 203C Mr.Rathan DO Mr. Nadarasa Rathan +94 772289981
Kiran East 203 Mr.Mahendrakumar DO Mr. Thankarasa Mahendrakumar +94 776350072
Kiran West 203A Mr. Egamparam Thirumal +94 752793256
Koravely 209B Mr.Kugathasan DO Mr. Sangarapillai Kugathasan +94 723387944
Thikiliveddai 200A Mr.Selvarasa DO Mr. Kanagasapai Selvarasa +94 775154231
Perilavely 209 Mr. Kanthasami Ragurathan +94 778203706
Kudumpimalai 209D Mr. Krisnapillai Logitharajha +94 779556686
Muruthanai 209A Mr.Vivekananthan DO Mr.Velupillai Vivekananthan +94 775928459
Punanai West 210 Mr. Soosaipillai Robert +94 772256702
Poolakadu 209C Mr.Premakumar DO Mr.Muthupillai Premakumar +94 774603538
Vahaneri 210 Mr. Vetrivel Mathivathan +94 770292567
Uthuchenai 210E Mr. Sathasivam Satharsan +94 775353588
Vadamunai 210A/II Mr.Navaneethan DO Mr. Sivalingam Navaneethan +94 774470600
Kallichai 210A Mr. Sathasivam Satharsan (Act) +94 775353588

News & Events

09
Apr2019
சட்டவிரோத மதுபானம் சுற்றிவளைப்பு

சட்டவிரோத மதுபானம் சுற்றிவளைப்பு

இடம்: கிரான் கிழக்கு காலம் :09.00am நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்-...

21
Feb2019
போதைப்பொருள் தடுப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்-2019

போதைப்பொருள் தடுப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்-2019

போதைப்பொருள் தடுப்பு 21.02.2019ம் திகதி காலை 9.30ம மட்டக்களப்பு...

Scroll To Top