நிவாரணப்பொருட்களை சேகரிக்கும் பணி

20181227 121100

20181227 122648

 வடமாகாணத்தில் தற்போது ஏற்பட்ட வெள்ள அனர்த்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நிவாரண சேவையினை வழங்குவதற்காக  கோறளைப்பற்று தெற்கு, கிரான் பிரதேச செயலக பிரிவின் கிராம அபிவிருத்தி சங்கங்கள்,மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கங்கள்  வியாபார நிறுவனங்கள், தனவந்தர்கள், மற்றும் பொதுமக்களிடமிருந்து நிவாரணப்பொருட்களை சேகரிக்கும் பணி இடம்பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது

 

News & Events

07
Jan2020
புதிய ஆண்டினை வரவேற்றலும் கடமைகளை பொறுப்பேற்றலும் 2020

புதிய ஆண்டினை வரவேற்றலும் கடமைகளை பொறுப்பேற்றலும் 2020

திகதி: 01.01.2020, காலை  :9.02 மணிக்கு புதிய ஆண்டில் அரச...

30
Oct2019
வெள்ளபெருக்கு ஏற்பட்டதன் காரணமாக போக்குவரத்து தடைப்பட்ட பகுதிகளுக்கு உடனடி படகுச்சேவை

வெள்ளபெருக்கு ஏற்பட்டதன் காரணமாக போக்குவரத்து தடைப்பட்ட பகுதிகளுக்கு உடனடி படகுச்சேவை

கோறளைப்பற்று தெற்கு கிரான் பிரதேச செயலகப்பிரிவில் தற்போது ஏற்பட்ட...

Scroll To Top