No GN Division   Name of School Name of Principal T.P Number (Office) T.P Number (Mobile)
1 Korakallimadu BT/KK/Parankiyamadu Barathy Vid Mr.S.Thiyagaraja _ 779622206
2 BT/KK/Korakallimadu S.R.M  Vid Mr.N.Ananthan _ 778020607
3 Kiran East BT/KK/Kiran Maha  Vid Mr.M.Sivasundaram _ 776015096
4 BT/KK/Kiran New Colony Siva  Vid Mr.M.Ravindran _ 773967232
5 Kiran West BT/KK/Kiran Vivekanantha  Vid Mr.S.K.Kamalasekaram _ 776519572
6 Thikiliveddai BT/KK/Thikiliveddai GTMS Mr.M.Thavaneshwaran _ 776178572
7 Poolakkadu BT/KK/Poolakkadu GTMS Mr.K.Sivapragasam _ 771821625
8 BT/KK/Murukkanthivu Sivasakthy Vid Mr.S.Sivakumar _ 776551015
9 BT/KK/Pondukalchenai Kanapathy Vid Mr.N.Paskaran _ 776511824
10 Muruththanai BT/KK/Muruththanai Sri Murugan Vid Mr.Y.Kalaichchelvan _ 772732790
11 BT/KK/Akkuranai Barathi Vid Mr.S.Rajkumar _ 774603507
12 Devapuram BT/KK/Devapuram Gajamugan Vid Mr.S.Tharmathas _ 766407677
13 BT/KK/Koralankerny Thirumakal Vid Mr.S.Jeevanathan _ 776990069
14 Murakkodanchenai BT/KK/Murakkodanchenai R.K.M Vid Mr.T.Sanmugathash _ 775391482
15 Koravely  BT/KK/Pulipainthakal GTMS Mr.K.Saththiyavarathan _ 776114158
16 BT/KK/Sirutheyankal Sithivinayagar Vid Miss.S.Ruthradevi _ 771393173
17 Kudumpimalai BT/KK/Kudumpimalai Kumaran Vid Mr.K.Karunakaran _ 773595115
18 Perillavely BT/KK/Tharavai Sri Kalaivani VidyalayamVid Mr.S.Thayalan _ 752710144
19 Palayadiththona BT/KK/Palaydiththona Srimurugan Vid Mr.S.Sanmuganathan _ 750328604
20 Vahanery BT/KK/Vahanery Kokulam Vid Mr.N.Surendrakumar _ 774444571
21 Santhively BT/KK/ Santhively Sithy vinayagar Vid Mr.M.Thavarajah _ 773821575
22 BT/KK/ Santhively Sithy vinayagar junior Mr.T.Kanapathipillai _ 770719029
23 Uththuchchenai  BT/KK/Veeranagar GTMS Mr.S.Rajkumar _ 774603507
24 Vadamunai  BT/KK/Vadamunai GTMS Mr.S.Sasikaran _ 778543354
           
  Source:  Kalkuda Zonal Educational Office, Valaichenai

News & Events

09
Apr2019
சட்டவிரோத மதுபானம் சுற்றிவளைப்பு

சட்டவிரோத மதுபானம் சுற்றிவளைப்பு

இடம்: கிரான் கிழக்கு காலம் :09.00am நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்-...

21
Feb2019
போதைப்பொருள் தடுப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்-2019

போதைப்பொருள் தடுப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்-2019

போதைப்பொருள் தடுப்பு 21.02.2019ம் திகதி காலை 9.30ம மட்டக்களப்பு...

Scroll To Top